ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2024 | 8000 જગ્યા પાર ભરતી જાહેર થઇ ચુકી છે અરજી કરવા માટે અહીંયા ક્લીક કરો

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2024

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2024 :- ગુજરાતની અંદર મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ માટે ટૂંક સમયમાં આંગણવાડી વર્કર, હેલ્પર અને સુપરવાઇઝર માટે 8000 થી પણ વધુ ખાલી જગ્યાઓની ભરતી માટે ગુજરાત સરકારે એક સૂચના જાહેર કરી છે.કોઈપણ ઉમેદવાર પાત્રતાના માપદંડોને સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ કરે છે તેઓ સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરણ કરી શકે છે. કોઈપણ … Read more

VMC ભરતી 2024 | VMC Bharti 2024 : મેડિકલ ઓફિસર,સ્ટાફ નર્સ

VMC Bharti 2024

VMC Bharti 2024 : વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં [ VMC ] કુલ 18 જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે જેમાં મેડિકલ ઓફિસર સ્ટાફ નર્સ એમ પી એસ ડબલ્યુ પુરુષ તેમજ સિક્યુરિટી કાર્ડ માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે .

VMC માં પોતાની કારકિર્દી બનાવવા માંગતો ઉમેદવારો માટે આ એક મહત્વની તક છે અરજી પ્રક્રિયા 12 જાન્યુઆરી 2024 થી 20 ફેબ્રુઆરી 2020 સુધી રહેશે તો છેલ્લી તારીખ પહેલા ભરતીમાં રસ.

Read more